• นางงาม เตียวเสี้ยนโปรยดอกไม้รอบเป้าหมาย และฟื้นฟูชีวิตให้ขุนพลที่กำลัง