เกมเพลย์ต่างๆ / FEATURES

กิจกรรมลอตเตอรี่!!

2061-12-01 00:00:00

กิจกรรมลอตเตอรี่

1320X490-云购活动.jpg

【ระยะเวลา】 (เวลาบนเซิร์ฟเวอร์)

เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดหลังวันที่ 12 ม.ค.เวลา 00:00น. กิจกรรมจะเริ่มในวันที่ 2-6 หลังเปิดเซิร์ฟ  (รวม 5 วัน)

เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดก่อนวันที่ 12 ม.ค.เวลา 00:00น. กิจกรรมจะเริ่มในวันที่ 13 ม.ค.เวลา 00:00น.-17ม.ค.เวลา 23:59:59น. (รวม 5 วัน)

【กติกา】

1. หลังผู้เล่นทั้งเซิร์ฟซื้อลอตเตอรี่ครบยอดที่กำหนด (ซื้อทั้งหมด) ในช่วงกิจกรรม ก็จะทำการเปิดรางวัลใหญ่ในเวลา 3 ทุ่ม ทุกครั้งที่ซื้อลอตเตอรี่จะได้รางวัลพื้นฐาน 1 ชุด และมีโอกาสได้รางวัลใหญ้ด้วย

2. ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งมีโอกาสได้รางวัลใหญ่สูง

3. ก่อนเวลา 18:00น. จะจำกัดสิทธิ์ซื้อ ระดับ VIP ยิ่งสูง สิทธิ์ซื้อลอตเตอรี่ยิ่งมาก

4. หลัง 18:00น. จะซื้อกี่ครั้งก็ได้

5. เมื่อใช้สิทธิ์ซื้อลอตเตอรี่ครบตามที่กำหนด จะซื้ออีกไม่ได้

6. หากผู้ที่ร่วมซื้อลอตเตอรี่ไม่พอ จะไม่เปิดรางวัลลอตเตอรี่ และจะคืนเพชรหลังกิจกรรมจบ

【รางวัล】

1.เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดก่อนวันที่ 12 ม.ค.เวลา 00:00น. : 

รางวัลวันที่ 13 ม.ค. : 

รางวัลใหญ่: 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลกต่ำกว่า 250: อาวุธรองสีแดง 3 ดาวขั้น 6  

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 251-300: อาวุธรองสีแดง 3 ดาวขั้น 7 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 301-350: อาวุธรองสีแดง 3 ดาวขั้น 8 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 351-400: อาวุธรองสีแดง 3 ดาวขั้น 9 

รางวัลพื้นฐาน: 

สุ่มได้ไอเทม 1 อย่าง: จิตอสูรทิพย์ (CAP500)×1 แก่นทาสมาร (L)×10 ยาสัตว์ขี่×10 100 เพชรผูกมัด×1


รางวัลวันที่ 14 ม.ค. : 

รางวัลใหญ่: 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลกต่ำกว่า 250: อาวุธสีแดง 3 ดาวขั้น 6  

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 251-300: อาวุธสีแดง 3 ดาวขั้น 7 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 301-350: อาวุธสีแดง 3 ดาวขั้น 8 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 351-400: อาวุธสีแดง 3 ดาวขั้น 9 

รางวัลพื้นฐาน: 

สุ่มได้ไอเทม 1 อย่าง: จิตอสูรทิพย์ (CAP500)×1 หินศัสตรา Atk (M)×1 หินศัสตรา HP(M)×8 โกลด์3000000 


รางวัลวันที่ 15 ม.ค. : 

รางวัลใหญ่: 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลกต่ำกว่า 250: เกราะสีแดง 3 ดาวขั้น 6  

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 251-300: เกราะสีแดง 3 ดาวขั้น 7 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 301-350: เกราะสีแดง 3 ดาวขั้น 8 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 351-400: เกราะสีแดง 3 ดาวขั้น 9 

รางวัลพื้นฐาน: 

สุ่มได้ไอเทม 1 อย่าง: จิตอสูรทิพย์ (CAP500)×1 แก่นทาสมาร (L)×10 ยาสัตว์ขี่×10 100 เพชรผูกมัด×1


รางวัลวันที่ 16 ม.ค. : 

รางวัลใหญ่: 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลกต่ำกว่า 250: สร้อยสีแดง 2 ดาวขั้น 6  

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 251-300: สร้อยสีแดง 2 ดาวขั้น 7 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 301-350: สร้อยสีแดง 2 ดาวขั้น 8 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 351-400: สร้อยสีแดง 2 ดาวขั้น 9 

รางวัลพื้นฐาน: 

สุ่มได้ไอเทม 1 อย่าง: จิตอสูรทิพย์ (CAP500)×1 หินศัสตรา Atk (M)×1 หินศัสตรา HP(M)×8 โกลด์3000000 


รางวัลวันที่ 17 ม.ค. : 

รางวัลใหญ่: 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 1-400: อาวุธชั่วกัลป์ลิมิเต็ด 1 ดาว

รางวัลพื้นฐาน: 

สุ่มได้ไอเทม 1 อย่าง: จิตอสูรทิพย์ (CAP500)×1 แก่นทาสมาร (L)×10 ยาสัตว์ขี่×10 100 เพชรผูกมัด×1


2.เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดหลังวันที่ 12 ม.ค.เวลา 00:00น. : 

รางวัลเปิดเซิร์ฟวันที่ 2: 

รางวัลใหญ่: 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลกต่ำกว่า 250: อาวุธรองสีแดง 3 ดาวขั้น 6  

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 251-300: อาวุธรองสีแดง 3 ดาวขั้น 7 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 301-350: อาวุธรองสีแดง 3 ดาวขั้น 8 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 351-400: อาวุธรองสีแดง 3 ดาวขั้น 9 

รางวัลพื้นฐาน: 

สุ่มได้ไอเทม 1 อย่าง: จิตอสูรทิพย์ (CAP500)×1 แก่นทาสมาร (L)×10 ยาสัตว์ขี่×10 100 เพชรผูกมัด×1

 

รางวัลเปิดเซิร์ฟวันที่ 3:

รางวัลใหญ่: 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลกต่ำกว่า 250: อาวุธสีแดง 3 ดาวขั้น 6  

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 251-300: อาวุธสีแดง 3 ดาวขั้น 7 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 301-350: อาวุธสีแดง 3 ดาวขั้น 8 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 351-400: อาวุธสีแดง 3 ดาวขั้น 9 

รางวัลพื้นฐาน: 

สุ่มได้ไอเทม 1 อย่าง: จิตอสูรทิพย์ (CAP500)×1 หินศัสตรา Atk (M)×1 หินศัสตรา HP(M)×8 โกลด์3000000 


รางวัลเปิดเซิร์ฟวันที่ 4: 

รางวัลใหญ่: 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลกต่ำกว่า 250: เกราะสีแดง 3 ดาวขั้น 6  

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 251-300: เกราะสีแดง 3 ดาวขั้น 7 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 301-350: เกราะสีแดง 3 ดาวขั้น 8 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 351-400: เกราะสีแดง 3 ดาวขั้น 9 

รางวัลพื้นฐาน: 

สุ่มได้ไอเทม 1 อย่าง: จิตอสูรทิพย์ (CAP500)×1 แก่นทาสมาร (L)×10 ยาสัตว์ขี่×10 100 เพชรผูกมัด×1


รางวัลเปิดเซิร์ฟวันที่ 5: 

รางวัลใหญ่: 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลกต่ำกว่า 250: สร้อยสีแดง 2 ดาวขั้น 6  

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 251-300: สร้อยสีแดง 2 ดาวขั้น 7 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 301-350: สร้อยสีแดง 2 ดาวขั้น 8 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 351-400: สร้อยสีแดง 2 ดาวขั้น 9 

รางวัลพื้นฐาน: 

สุ่มได้ไอเทม 1 อย่าง: จิตอสูรทิพย์ (CAP500)×1 หินศัสตรา Atk (M)×1 หินศัสตรา HP(M)×8 โกลด์3000000 


รางวัลเปิดเซิร์ฟวันที่ 6: 

รางวัลใหญ่: 

เซิร์ฟที่มีเลเวลโลก 1-400: โฮลี่เกรลสีส้ม 2 ดาว

รางวัลพื้นฐาน: 

สุ่มได้ไอเทม 1 อย่าง: จิตอสูรทิพย์ (CAP500)×1 แก่นทาสมาร (L)×10 ยาสัตว์ขี่×10 100 เพชรผูกมัด×1


  • ^
  • T
  • O
  • P