ล่าสุด / NEWS

ตำแหน่งขณะนี้: หน้าหลัก - ล่าสุด

กิลด์

2020-04-03 08:05:15

กิลด์ เป็นระบบที่ช่วยให้เจอเพื่อนใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น เมื่อตัวละครถึงเลเวล 50 และมี 1 ล้านโกลด์ จะสามารถสร้างกิลด์ได้ ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อตัวละครถึงเลเวล 50 ก็จะเข้าร่วมกิลด์ได้เช่นกัน

ในกิลด์จะประกอบไปด้วย ฮอลล์ เทคโนโลยี ภารกิจ โกดัง ป้อม และแท็บอสูรบอส หลังเข้ากิลด์ ผู้เล่นจะสัมผัสฟังก์ชั่นต่างๆ ของกิลด์ข้างต้นได้ และอีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่สำคัญของกิลด์ก็คือ รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น และรวมตัวกับเหล่าสมาชิกกำจัดศัตรู! กิลด์เป็นเสมือนบ้านของเหล่าสมาชิก ทุกคนจะต้องช่วยกันพัฒนา โดยการอุทิศกันคนละเล็กละน้อย ตามความสามารถของแต่ละคร ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกิลด์ให้แกร่งที่สุด!


  • ^
  • T
  • O
  • P