ล่าสุด / NEWS

ตำแหน่งขณะนี้: หน้าหลัก - ล่าสุด

ซากอาคม

2020-04-03 08:07:57

ซากอาคม เป็นแหล่งรวมวัสดุพัฒนาทาสมารที่สำคัญ ผู้เล่นจะได้รับอาหารทาสและแก่นทาสมารมากมายจากด่านนี้ ถ้าอยากให้ทาสมารแกร่งยิ่งขึ้น หลังท้าซากอาคมสำเร็จ อย่าลืมให้อาหาร และใช้แก่นทาสมารอัพดาวทาสมารล่ะ หากทำเช่นนี้ทุกวัน รับรองว่าไม่นานทาสมารของท่าน จะกลายเป็นทาสมารสุดแกร่งแน่นอน


  • ^
  • T
  • O
  • P