ล่าสุด / NEWS

ตำแหน่งขณะนี้: หน้าหลัก - ล่าสุด

เมจิกริง

2020-04-03 10:02:31

ระบบเมจิกริง เป็นระบบที่สำคัญที่สุดในเกม แบ่งเป็น: แหวนมนุษย์ แหวนคนแคระ และแหวนเอลฟ์

การสะสมมนุษย์ จะสามารถปลดล็อกสกิลอาชีพของตัวละครต่างๆ และแผนที่ใหม่ๆ ได้ (สกิลระเบิด สกิลไล่ฆ่า สกิลปกป้องชีวิต สกิลสถานะ สกิลตีมอน ฯลฯ)

การสะสมคนแคระ จะได้รับสกิลพิเศษ (คุณสมบัติติดผลโจมตี เพิ่มความสามารถในการรักษา พรางตัว ฯลฯ)

การสะสมเอลฟ์ จะได้รับพลังลึกลับ (ค่าประสบการณ์ฆ่ามอนเพิ่มขึ้น ฯลฯ)

แหวน นับเป็นเป้าหมายหลักในการผจญภัยในครั้งนี้ ขณะที่ผู้เล่นสะสมแหวน จะได้รับพลังและผลงานอันน่าภูมิใจไปพร้อมกัน


  • ^
  • T
  • O
  • P