ล่าสุด / NEWS

ตำแหน่งขณะนี้: หน้าหลัก - ล่าสุด

ระบบบอท

2020-04-03 09:32:35

การอัพเกรดเลเวลตัวละคร ต้องสะสมค่าประสบการณ์ให้บรรลุเงื่อนไขในแต่ละเลเวล ที่มาของค่าประสบการณ์มีหลายทาง เช่น ผ่านภารกิจ บอทฆ่ามอน กิจกรรมรายวัน และกิจกรรมจับเวลา เป็นต้น โดยค่าประสบการณ์จากการบอทฆ่ามอน และกิจกรรมจะมีจำนวนมาก การบอทฆ่ามอนจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือออนไลน์ กับบอทออฟไลน์

ขณะออนไลน์ เมื่อผู้เล่นบอทตามจุดบอทต่างๆ ที่แนะนำ จะได้รับค่าประสบการณ์และอุปกรณ์มากมาย ขณะออฟไลน์ ระบบจะส่งตัวละครไปบอทตามจุดบอทที่แนะนำอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องเข้าเกม ส่วนรางวัลที่ได้จากกิจกรรมก็เยอะไม่แพ้กัน ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้เล่นที่ “ไม่ชอบออนไลน์” รู้สึกอยากอยากเข้าเกมมากยิ่งขึ้น


  • ^
  • T
  • O
  • P