ล่าสุด / NEWS

ตำแหน่งขณะนี้: หน้าหลัก - ล่าสุด

ระบบสัตว์ขี่

2020-04-03 09:01:30

เมื่อตัวละครถึงเลเวล 16 จะได้รับสัตว์ขี่ 1 ตัว พัฒนาสัตว์ขี่ได้จากการฝึกสัตว์ เมื่อพัฒนาสัตว์ขี่ทุก 12 เลเวล จะถือว่าพัฒนาสำเร็จ 1 ขั้น หลังพัฒนาสำเร็จ นอกจากจะเปิดรูปลักษณ์ใหม่ได้ ยังเพิ่มโบนัสคุณสมบัติให้ตัวละครได้เยอะด้วย วัสดุสำคัญในการฝึกสัตว์ขี่คือยาสัตว์ขี่


  • ^
  • T
  • O
  • P