ล่าสุด / NEWS

ตำแหน่งขณะนี้: หน้าหลัก - ล่าสุด

ระบบรูน

2020-04-03 09:48:48

ระบบรูน จะช่วยเพิ่มโบนัสคุณสมบัติพิเศษหลากชนิดให้กับตัวละคร ผู้เล่นจะได้รับรูนจากการท้าหอรูน แลกรูน จับรางวัลรูน หรือกิจกรรมรายวัน เริ่มแรกจะมีช่องฝังรูนเปิดอยู่ 1 ช่อง จากนั้นผู้เล่นต้องท้าหอรูนในชั้นที่กำหนดให้ผ่าน จึงจะเปิดช่องฝังรูน และชนิดของรูนได้มากยิ่งขึ้น รูนปริศนา จะกระตุ้นพลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในกายท่านออกมา


  • ^
  • T
  • O
  • P